Misyon ve Vizyon
Gazi Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, köklü bir geçmişe sahip olan okulumuzdaki mezunlarımızı bir araya getirerek hem sürdürülebilir ilişkiler kurmayı, hem de okulumuzun geleneklerini koruyarak okulda okuyan öğrencilere destek olmayı amaçlar.

Bu misyon gereğince derneğimiz, yerine getirdiği çalışmalarda yenilikçi, çözümcü ve faydacı bir vizyonla hareket etmeyi kendine yol olarak seçmiştir.