Nur Baran Aksakal

Meslek :
Bilim İnsanı
Görevi :
Üye

Prof. Dr. Nur Baran Aksakal

Prof. Dr. Nur Baran Aksakal 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü mezunudur. 

48 yaşında olan Prof. Dr. Aksakal, aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimimi 2001 yılında tamamladı.

2001-2004 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Kontrol Dairesi’nde Uzman Doktor ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2004 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2014 yılında Profesör ünvanını aldı.

2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşı ile Korunulabilir Enfeksiyonlar (WHO-EURO Vaccine Preventable Infections Unit-VPI) Birimi’nde kısa dönem uzman olarak çalıştı.

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Çevre Hekimliği Bilim Uzmanı oldu. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Başkanlığı yaptı.

2016 yılından beri de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda lisans ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü dersler yanında Ulusal ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslar arası kuruluşların eğitimlerinde eğitici olarak görev aldı.

DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 53 ülkenin bağışıklama program yöneticilerine yönelik seri eğitimler olarak gerçekleştirilen Ulusal Bağışıklama Program Yöneticilerine yönelik eğitimlerinde ( MLM-Mid Level Manager Trainings on Immunization ) eğitici ve yönlendirici olarak görev yaptı.

Sonrasında aynı modüler eğitimi Türkiye’ye uyarlayarak Sağlık Bakanlığı’nda eğiticilik yanında modül hazırlama ve eğitim koordinasyonu görevini yürüttü. Türkiye’de yürütülen Sürveyansın Güçlendirilmesi ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü projesi kapsamında uzman ve sağlık personeline yönelik saha eğitimlerinde de eğitici olarak çalıştı.

Lisans ve lisansüstü eğitimde ağırlıklı olarak Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama, Çevre Sağlığı, Epidemiyoloji ve Biyoistatistik dersleri vermektedir Bir çok ulusal kurulda üyelik yanı sıra Ulusal ve Uluslar arası kurum ve kuruluşlarda danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nda Bağışıklama Danışma Kurulu üyeliği ve özellikle Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama ve Çevre

İşte Nur Baran Aksakal kariyeri yıllara göre:

Lisans Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), 1997

Yüksek Lisans Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı A.D. Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programı "Çevre Hekimliği Bilim Uzmanı", 2009

Doktora

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı A.D. Halk Sağlığı Uzmanı, 2001

İş Deneyimi

2001-2004 T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıkların Kontrolü Daire Başkanlığı, Bağışıklama Şubesi, Uzman Doktor Salgın Kontrolü ve Sürveyans Şubesi, Şube Müdürü

Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

İlgi Alanları

Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Çevre Sağlığı- Çevre Hekimliği Hastane Enfeksiyonları Epidemiyolojisi Şiddet ve önlenmesi Biyoistatistik Epidemiyoloji

PROF. DR. NUR BARAN AKSAKAL'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

Prof. Dr. Aksakal'ın şimdiye kadar aldığı ödüller ise şöyledir: 

Başarı Ödülü
F. N. Baran Aksakal, S. Özkan, S. Aycan, ve M.A. Bumin “Gölbaşı Merkez II Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 15-49 Yaş Evli Kadınların 1989-1998 Yılları Arasında Rahim İçi Araç, Kontraseptif Hap ya da Kondom Kullanmaya Devam Durumlarının Yaşam Tablosu Tekniği ile Değerlendirilmesi” , I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, Ankara, 1999.

En İyi 18 Poster Ödülü
Maral, I., Özkan, S.,Yıldırım, U., Aksakal, F. N., Baykan, Z., Yıldırım, A., Aybay, C. ve Bumin, M.A. “Gölbaşı Bölgesi Gökçehöyük Köyünde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınlarda Hepatit B Prevalansı” ,VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Malatya, 1999.

En İyi 18 Poster Ödülü
Özkan, S., Yıldırım, A., Aksakal, F. N., Baykan, Z. ve Aygün, R. “Gölbaşı İlçesindeki 9 İlköğretim Okulunun 1.ve 2. Sınıf Öğrencilerinde Yapılan Sağlık Taraması Sonuçları”,VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Malatya, 1999.

İlk On Poster Ödülü- Başarı Belgesi
Akar, T., Aksakal, F.N., Demirel, B., Durukan, E. ve Özkan, S. “Ankara İl merkezinde bazı birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların eşlerinden cinsel şiddet görme durumu ve etkileyen faktörler”, 5. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, 2007