Yeni Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmıştır.
Derneğimizde yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri seçilmiştir.